توجه
  • تدوین انواع مقالات، پایان نامه، پروپوزال، تحلیل آماری، چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب بصورت کاملا تضمینی و ارزان ترین هزینه.

عکس فرمول کوکران

فرمول کوکران

n= حجم نمونه

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱.۹۶ می باشد

P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰/۵ درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.

q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

d= مقدار اشتباه مجاز

محاسبه آنلاین فرمول کوکران

فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.  تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نیازمند آن است که حجم جامعه را بدانید برای محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران در کادر مربوط حجم جامعه را وارد کنید. سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید.حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد. فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است.

توجه: این محاسبه با سطح خطای ۵ درصد صورت می‌گیرد.

در صورت استفاده از تلفن همراه عدد مورد نظر بصورت لاتین وارد شود

در فضای مجازی از اخرین اخبار و محصولات ما آگاه باشید.